LANZURI.COM: Pengertian Budaya Pop Singkat dan Padat google.com, pub-8290688651244715, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Monday, March 4, 2019

Pengertian Budaya Pop Singkat dan Padat


Budaya Pop
Remaja identik dengan budaya pop atau budaya populer. Walaupun orang-orang yang mengkreasikan bentuk-bentuk budaya bukan berusia remaja, tapi para pecinta dan apresiatornya didominasi oleh kelompok usia remaja.

Budaya pop merupakan budaya vernakular yang diamalkan oleh masyarakat moden. Kebanyakannya isi budaya pop ditentukan oleh industri-industri yang menyebarkan bahan-bahan kebudayaan, seperti iklan, industri hiburan, media, dan simbol-simbol gaya. Walau bagaimanapun, budaya pop tidak boleh hanya dianggap sebagai produk aggregat industri-industri saja; sebaliknya, ia merupakan hasil daripada interaksi yang berlangsung antara industri-industri tersebut dan orang-orang di dalam masyarakat yang menggunakan produk-produk itu.

Walaupun pengkritik-pengkritik kadang mengatakan bahawa budaya pop adalah terlalu cetek kerana ia merupakan fesyen dan rekaan sementara; gembar-gembur yang berkaitan dengan perkara-perkara budaya pop sering merupakan pendahuluan yang kemudiannya menjadi sebahagian daripada budaya harian masyarakat ataupun subbudaya.

Pesan yang dibawa oleh budaya ini bisa dalam bentuk film, musik, makanan, tarian, atau apapunjuga, tidak mengandung simbol-simbol yang perlu diinterpretasikan ataupun digali lebih dalam, ia adalah budaya serba instan. Dengan demikian budaya populer adalah low culture but – unfortunately – the most acceptable one. Dan akhirnya budaya pop adalah budaya yang mengusung kebebasan dan kepuasan syahwati.

No comments:

Post a Comment